admin

โรคที่เกิดกับไก่ไขและวิธีการการป้องกัน

โรคที่เกิดกับไก่ไขและวิธีการการป้องกัน

ไก่จัดได้ว่าเป็นสัตว์ปีที่มีความไวต่อปฏิกิริยาหรือสิ่งเร้าจากภายนอก หากไม่มีการดูแลสภาพโรงเรือนให้สะอาดและมีอากาศที่ถ่ายเทที่ดี ก็มีโอกาสมากที่ไก่ไข่จะได้รับเชื้อหรือโรคติดต่อจากภายนอกเข้ามา และมีโอกาสที่จะลุกลามไปสู่ไก่ตัวอื่น ๆอีกด้วย ในการเลี้ยงไก่ไข่ที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นอย่างมากที่ต้องดูแลสุขภาพไก่ไข่ให้มีสุขภาพดี แข็งแรงและสมบูรณ์ เพราะเมื่อไก่มีสุขภาพที่ดีก็จะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีตามมา ดังนั้นสำหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้วควรทำความเข้าใจกับโรคชนิดต่าง ๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับไก่ไข่ที่เลี้ยงอยู่ เพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ โรคที่เกิดขึ้นกับไก่ไข่ ได้แก่

1. โรคนิวคาสเซิล นับเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับไก่ในประเทศไทย โดยสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว การติดเชื้อมาจากการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปหรือกินอาหาร/น้ำดื่มที่มีเชื้อไวรัสปนอยู่ จากอุจจาระ น้ำมูก น้ำลาย และสิ่งขับถ่ายอื่น ๆของไก่ที่ป่วยหรือติดเชื้ออยู่แล้ว โดยไก่ที่ป่วยเป็นโรคนิวคาสเซิลนี้จะมีอาการทางระบบหายและระบบประสาท เช่น ทำให้หายใจลำบาก มีเสียงดังเวลาหายใจ มีน้ำมูกไหล หัวสั่น กระตุก ปีกและขาขยับไม่ได้หรือเป็นอัมพาต บางตัวก็อาจจะถึงขั้นคอบิด เดินเป็นวงกลม หัวซุกใต้ปีกตัวเอง และสำหรับไก่ไข่ที่อยู่ในช่วงของการให้ไข่ ก็จะไข่ลดน้อยลง และมักจะตายภายใน 3-4 วันหลังจากแสดงอาการของโรคดังกล่าว
วิธีการป้องกันโรคนิวคาสเซิล มีทางเดียวที่จะป้องกันจากโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นในไก่ไข่ได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยการใช้วัคซีนลาโซตาเชื้อเป็น และ วัคซีนลาโซตาเชื้อตาย

2. โรคหลอดลมอักเสบแบบติดต่อ เป็นโรคที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นกับไก่ได้ง่ายที่สุด โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับไก่ทุกรุ่นทุกอายุ แต่ในความเสี่ยงมากที่สุดก็จะเป็นลูกไก่เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคน้อย มีโอกาสตายสูงมาก ลักษณะอาการของโรคหลอดลมอักเสบ ไก่จะมีอาการอ้าปากและโก่งคอเวลาหายใจ หายใจได้ลำบาก เวลาหายใจจะมีเสียงครืดคราดในลำคอ มีการไอ มีน้ำมูกไหล ตาแฉะ เซื่องซึม และเบื่ออาหาร ถ้าเกิดกับไก่ไข่ก็จะให้ไข่ลดลง
วิธีการป้องกันโรคหลอดลมอักเสบแบบติดต่อในไก่ไข่ ทำได้โดยการให้วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบในไก่

3. โรคอหิวาต์ไก่ ถือได้ว่าเป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง ซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย โดยอาหารและน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่ ลักษณะอาการของไก่ที่เป็นโรคอหิวาต์จะมีอาการหงอย ซึม เบื่ออาหาร กระหายน้ำจัด ท้องร่วง อุจจาระมีสีเหลือง เหนียงมีสีคล้ำกว่าปกติ โรคอหิวาต์บางครั้งก็ไม่แสดงอาการแต่สามารถทำให้ไก่ตายได้
วิธีการป้องกันโรคอหิวาต์ไก่ ทำได้โดยการให้วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ในไก่
วิธีการรักษาโรคอหิวาต์ไก่ ทำได้โดยใช้ยาปฏิชีวนะ คลอเตตร้าซัยคลิน หรือ ใช้ยาประเภทซัลฟา เช่น ซัลฟาเมอราซีน หรือ ซัลฟาเมทธารีน เป็นต้น

4. โรคฝีดาษไก่ นับเป็นโรคที่มักจะขึ้นกับลูกไก่และไก่รุ่น ซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันโดยการสัมผัส เช่น การอยู่ร่วมกันเป็นฝูง และมีพาหนะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ลักษณะอาการของไก่ที่เป็นโรคฝีดาษไก่จะมีจุดสีเทาพองตามบริเวณใบหน้า หงอน เหนียง และผิวหนังส่วนอื่น ๆของไก่ เมื่อจุดเหล่านั้นพองขยายตัวและแตกออกเป็นสะเก็ดลูกไก่หรือไก่รุ่นก็จะเกิดอาการหงอยซึม ไม่กินอาหาร และ ตายในที่สุด
วิธีการป้องกันโรคฝีดาษไก่ ทำได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่

5. โรคหวัดติดต่อในไก่ เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมักจะเกิดกับไก่รุ่นหรือไก่ใหญ่ โดยสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปะปนอยู่ในเสมหะ น้ำมูก และน้ำตาของไก่ที่มีอาการป่วย ลักษณะอาการของไก่ที่เป็นโรคหวัดจะแสดงอาการอย่างรวดเร็ว โดยมีการจาม มีน้ำตาไหลออกมา มีน้ำมูกอยู่ในช่องจมูกที่เปียกเปรอะถึงปากและมีกลิ่นเหม็น เมื่อมีอาการถึงขั้นรุนแรงตาจะแฉะจนปิด หน้าบวม เหนียงบวม ไก่จะกินอาหารน้อยลง และให้ไข่ลดลงทันที
วิธีการป้องกันโรคหวัดติดต่อในไก่ ให้ทำการจัดสุขภิบาลไก่ และ การเลี้ยงดูที่ดี การจัดโรงเรือนให้มีอากาศถ่ายเททีดี รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัดหน้าบวมในไก่อย่างสม่ำเสมอ
วิธีการรักษาโรคหวัดติดต่อในไก่ ทำได้โดยการให้ยาประเภทซัลฟา ได้แก่ ซัลฟาไธอาโซล ซัลฟาไดเมท๊อกซิน และให้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ ออกซี่เตตราซัยคลิน อิริโธมัยซิน และ สเตรปโตมัยซิน เป็นต้น