โรงเรือนไก่ไข่

Advertisement

โรงเรือนไก่ไข่

การสร้างโรงเรือนไก่ไข่จำเป็นต้องคำนึงถึงความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี รวมทั้งสามารถที่จะเป็นโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ได้ในระยะเวลานาน ทั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องทำการสร้างโรงเรือนให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน โดยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งโรงเรือนที่ดีควรจะมีลักษณะสำคัญดังนี้
1. สามารถที่จะป้องกันแดด ฝน และ ลมกรรโชก ซึ่งอาจจะพัดพาเชื้อโรคที่อาจจะเป็นอันตรายต่อไก่ภายในโรงเรือนได้
2. สามารถที่จะป้องกันอันตรายจากสัตว์ภายนอกได้ เช่น นก หนู แมว งู เป็นต้น
3. โรงเรือนที่ดีต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ฉะนั้นการสร้างโรงเรือนจำเป็นอย่างมากที่จะออกแบบให้สามารถที่จะดูและรักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่รกรุงรัง หรือ มีน้ำขัง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อที่เป็นอันตรายต่อไก่ไข่ได้
4. บริเวณปลูกสร้างโรงเรือนไก่ไข่ควรอยู่ระยะห่างจากที่พักอาศัยพอสมควร ไม่ควรที่จะปลูกติดกับบ้านเพราะมูลไก่ไข่อาจจะส่งกลิ่นเหม็นเข้าสู่บ้านเรือนได้ และสะดวกในการควบคุมโรคระบาดได้
5. สถานที่ปลูกสร้างควรเป็นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง เพื่อป้องกันความเสียหายและยังสะดวกในการระบายถ่ายเทของเสียออกจากโรงเรือนด้วย และ การคมนาคมสะดวก เพื่อสะดวกในการขนส่งอาหาร และการซื้อขายผลผลิต ที่ได้แต่ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่เพราะอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
6. ประหยัดค่าใช้จ่าย โรงเรือนอาจจะสร้างจากวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่แล้วตามท้องถิ่น และซื้อเพิ่มเฉพาะในส่วนที่จำเป็น
7. ในการสร้างโรงเรือนหลายโรงในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ควรเว้นระยะห่างระหว่างโรงเรือนประมาณ 10 เมตร เพื่อให้อากาศภายในโรงเรือนแต่ละโรงสามารถถ่ายเทได้สะดวก และลดความชื้นภายในโรงเรือนได้
8. โรงเรือนควรมีการออกแบบระบบน้ำ ไฟ และอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ รวมทั้งคำนึงถึงความง่ายต่อการใช้งานและการดูแลของผู้เลี้ยงด้วย

ลักษณะของโรงเรือนและประโยชน์ของการใช้สอยมีความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ผลผลิตไก่ไข่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้นซึ่งมีผลต่อการเลี้ยงไก่ไข่มาก ดังนั้น การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่จะต้องสร้างให้มีลักษณะเหมาะสม ในปัจจุบันการสร้างโรงเรือนมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของไก่ไข่ที่จะนำมาเลี้ยง รวมทั้งงบประมาณในการสร้างโรงเรือนด้วย ในประเทศไทยโรงเรือนการเลี้ยงไก่ไข่ที่พบมากมีอยู่ประมาณ 5 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบเพิ่งหมาแหงน ถือได้ว่าเป็นรูปแบบโรงเรือนที่สร้างได้ง่ายที่สุด ไม่มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างการออกแบบ ใช้ทุนไม่มาก สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างต้องดูทิศทางลม มรสุม เพราะแบบเพิงหมาแหงนถ้าหันหน้าไปทางแดดหรือลมฝน อาจจะทำให้ฝนสาดเข้าไปภายในโรงเรือนได้ง่าย และโรงเรือนลักษณะนี้จึงไม่ค่อยมีความทนทานมากนัก หากมุงหลังคาด้วยหญ้าคา แฝก และจาก จะต้องให้มีความลาดเอียงของหลังคาในระดับลาดชันสูง เพื่อให้น้ำฝนไหลลงง่าย เพื่อป้องกันน้ำรั่ว
2. แบบหน้าจั่ว การสร้างโรงเรือนแบบหน้าจั่วจะทำได้ยากกว่าแบบเพิ่งหมาแหงน เนื่องจากต้องมีการออกแบบอย่างพิถีพิถันและมีความแม่นยำ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์จึงอาจจะหาได้ยากตามท้องถิ่น จึงทำให้มีการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาในการก่อสร้าง ทำให้การสร้างโรงเรือนแบบหน้าจั่วมีการลงทุนที่สูงกว่าแบบเพิ่งหมาแหงน แต่ทั้งนี้โรงเรือนแบบหน้าจั่วนั้นสามารถที่จะป้องแดด ลม ฝน มรสุม ได้ดีกว่า และมีความคงทนแข็งแรงกว่า
3. แบบจั่วสองชั้น การสร้างโรงเรือนแบบจั่วสองชั้นมีความสลับซ้อนในการสร้างมากกว่าทั้งแบบเพิงหมาแหงนและแบบหน้าจั่วธรรมดา และค่าใช้จ่ายในก่อสร้างแพงกว่าเนื่องจากต้องใช้วัสดุมากกว่าทั้งสองแบบแรก โดยมีจั่วสองชั้นนั่นเอง แต่ข้อดีก็คือโรงเรือนสามารถที่จะป้องกัน แดด ฝน ได้ถึงสองชั้นด้วยกัน ทำให้การระบายความร้อนภายในโรงเรือนดีกว่าทั้งสองแบบแรก ทำให้ไก่ไม่เกิดความเครียดเพราะอุณภูมิภายในโรงเรือน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการฟักไข่อีกด้วย
4. แบบหน้าจั่วสองชั้นกลาย การสร้างโรงเรือนในลัษณะนี้มีความคงทนแข็งแรง กันแดด กันฝนได้ดีกว่าแบบเพิงหมาแหงน เพราะสามารถป้องกันฝนสาดเข้าในช่องจั่วของโรงเรือนได้ แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
5. แบบเพิงหมาแหงนกลาย การสร้างโรงเรือนลักษณะนี้มีคุณสมบัติดีกว่าทั้งแบบหน้าจั่วและเพิงหมาแหงน เนื่องจากสามารถที่จะกันแดด กันฝน และ ระบายความร้อนภายในโรงเรือนได้ดี และที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถูกว่าแบบหน้าจั่วกลาย


โรงเรือนไก่ไข่

โรงเรือนไก่ไข่
ทั้งหมดนี้คือรูปแบบของโรงเรือนที่ใช้สำหรับในการเลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่จะเลี้ยงไก่ไข่ จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและคำนวณต้นทุนในการก่อสร้าง ขนาดโรงเรือนและ จำนวนไก่ไข่ที่จะนำมาเลี้ยงเพื่อความเหมาะสม รวมทั้งบรรยากาศการเลี้ยงไก่ สภาพแวดล้อม แดด ลม ฟ้า อากาศ ทำเลที่ตั้ง ล้วนสำคัญในการสร้างโรงเรือนไก่ไข่

Advertisement