ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่

Advertisement

ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่

สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่นั้นสามารถเลี้ยงได้ทั้งแบบการซื้อลูกไก่มาอนุบาลเลี้ยงเอง หรือ จะเลี้ยงโดยการซื้อไก่รุ่นที่อายุใกล้ฟักไข่มาเลี้ยง(18 สัปดาห์) ซึ่งต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ก็จะแตกต่างกันไป การเลี้ยงโดยซื้อเป็นลูกไก่มาเลี้ยงจะประหยัดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ในตอนแรกได้ และถ้ารักษาจำนวนไก่ให้อยู่รอดได้ทั้งหมดก็ถือว่าลดต้นทุนไปได้เยอะพอสมควร การคำนวณต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ มีดังนี้
1. โรงเรือน – ถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้มีต้นทุนมากนัก อาจจะทำฟาร์มไก่ในลักษณะภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้วัสดุที่มีอยู่แล้ว เพื่อประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ได้ แต่ถ้าสำหรับผู้ที่มีทุนอาจจะทำโรงเรือนดี ๆ และสามารถใช้ได้ไปอีกหลายปี โดยโรงเรือนขนาดเล็กและขนาดกลางต้นทุนจะอยู่ที่ 50,000-200,000 บาท เป็นต้น
2. ไก่ไข่ – ไก่ไข่ที่จะนำมาเลี้ยงสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
2.1 ลูกไก่เล็ก – การเลี้ยงโดยซื้อลูกไก่เล็กมาเลี้ยงเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากลดต้นทุนได้เยอะ แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานถึง 22 สัปดาห์ วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีต้นทุนน้อย โดยการซื้อลูกไก่ 1 ตัว เฉลี่ยตัวละ 30-35 การซื้อจำนวนมากก็อาจจะได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้น หรือ ถ้าจะไปรับซื้อจากโรงฟักไข่ราคาอาจจะถูกกว่านี้อีกพอสมควรเลยทีเดียว การเลี้ยงลูกไ่ก่เล็กมีข้อดี คือ เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าไก่สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมแบบใด การเลี้ยงไก่เล็กผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงไก่ได้ตลอดเวลาด้วยตัวเอง สามารถที่จะดูแลเอาใจใส่ได้อย่างเต็มที่ ได้รู้ประวัติของไก่ทั้งฝูงตลอดเวลา จึงทาให้ได้ฝึกฝนการเลี้ยงไก่และมีความมั่นใจในการเลี้ยงไก่มากขึ้น แต่การเลี้ยงแบบนี้ต้องใช้เวลานานกว่าไก่จะให้ไข่ เพราะต้องเลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่แรกเกิด ซึ่งเป็นงานที่ยุ่งยาก และใช้ความชานาญค่อนข้างสูง อีกทั้งยังเลี่ยงต่อการตายของไก่ในระยะแรกๆ
2.2 ไก่รุ่นหรือไก่สาว – การเลี้ยงไก่สาวเหมาะสำหรับการเลี้ยงที่เน้นไปทางการค้า และ สำหรับผู้ที่มีต้นทุนในการเลี้ยงพอสมควร โดยการเลี้ยงลักษณะนี้ผู้เลี้ยงจะรับซื้อไก่รุ่นที่อายุประมาณ 16 สัปดาห์ มาเลี้ยง โดยราคาเฉลี่ยตัวละ 80-100 บาท จะเห็นว่าวิธีนี้ค่อนข้างใช้ต้นทุนสูง แต่ข้อดีคือ ประหยัดเวลาในการเลี้ยง เพราะอายุไก่พร้อมที่จะเริ่มฟักไข่ได้แล้ว วิธีการเลี้ยงไก่ไข่รุ่นผู้เลี้ยงจะต้องรู้จักฟาร์มที่ผลิตไก่สาวเป็นอย่างดี ต้องสอบถามถึงประวัติของฝูงไก่สาวที่จะนามาเลี้ยงได้
3. อุปกรณ์ – ประกอบด้วยอุปกรณ์การให้น้ำ การให้อาหาร และ รังไข่ สำหรับเกษตรกรทั่วไปสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์เหล่านี้จากวัสดุเหลือใช้ หรือ ที่มีอยู่ในครัวเรือนได้ เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงได้ แต่สำหรับผู้ที่มีต้นทุนในการเลี้ยงสามารถซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปมาใช้ได้เลย และมีอายุการใช้งานสูง โดยอุปกรณ์เหล่านี้เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 30,000-50,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรือน และจำนวนไก่ไข่ที่นำมาเลี้ยง
4. อาหาร – ไก่พันธุ์ไข่ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอในแต่ละวัน ค่าใช้จ่ายด้านอาหารจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียทุกวันจะมากน้อยขึ้นอยู่จำนวนของไก่ไข่ที่นำมาเลี้ยง ถ้าเป็นลูกไก่ก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะมาก เนื่องจากไก่ยังรับประทานอาหารน้อยถ้าเทียบกับไก่รุ่นหรือไก่สาว ที่เริ่มฟักไข่จะมีการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น การซื้ออาหารสำเร็จรูปตก ก.ก. ละ 5 บาท โดยประมาณ
5. ค่าใช้จ่ายจิปาถะ อื่น ๆ เช่น ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์, ค่าน้ำและค่าไฟ ซึ่งทั้งหมดต้องไปคำนวนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับต้นทุนการเลี้ยงไ่ก่ไข่ด้วย

Advertisement