การเลี้ยงดูไก่เล็ก

Advertisement

การเลี้ยงดูไก่เล็กที่อายุ 1 วัน – 6 สัปดาห์ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากเป็นช่วงที่ไก่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพราะโดยธรรมชาติไก่ที่เลี้ยงตามบ้าน แม่แก่จะเป็นคนนำฝูงลูกไก่ในการหาอาหาร และปกป้องอันตรายต่าง ๆให้ แต่การเลี้ยงไก่ในฟาร์มคนเลี้ยงก็จะทำหน้าที่ตรงนี้แทน โดยใช้วิธีสังเกตและทำความเข้าใจธรรมชาติของลูกไก่ ที่จะตกใจง่าย เพื่อให้ลูกไก่มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงและอัตราการเลี้ยงรอดสูงควรมีการจัดการที่ดี โดยพิจารณาหลักต่อไปนี้
1. เมื่อนำลูกไก่มาที่ฟาร์มควรใช้เครื่องกกไข่เพื่อให้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับลูกไก่ และเตรียมน้ำสะอาดให้ลูกไก่กิน ถ้าลูกไก่ยังไม่รู้จักกินควรนำลูกไก่เอาปากจุ่มน้ำเบา ๆ เพื่อให้ลูกไก่เรียนรู้การกินและรู้ว่าจะกินอาหารตรงไหน ที่สำคัญในช่วง 2-3 วันแรกน้ำที่ให้ลูกไก่กินควรผสมยาปฏิชีวนะให้ลูกไก่กินด้วย และอาจจะต้องสังเกตดูว่าลูกไก่มีอาการอ่อนเพลียหรือไม่ ถ้าอ่อนเพลียให้ทำการผสมน้ำตาลทรายลงในน้ำที่ผสมยาปฏิชีวนะไปแล้ว ในอัตราส่วน 5-10% เพื่อที่ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ลูกไก่มีความแข็งแรงขึ้น และโอกาสติดเชื้อก็ลดน้อยลงด้วย
2. การให้อาหารลูกไก่ ควรเลือกชนิดอาหารที่เหมาะสำหรับกับไก่ไข่เล็กโดยเฉพาะ เนื่องจากมีมีขนาดเล็กและรับประทานง่าย การให้อาหารใช้วิธีการโรยอาหารลงบนถาดวางเพื่อให้ลูกไก่เข้ามากินได้สะดวก ควรให้ลูกไก่กินแบบเต็มที่วันละ 3-4 ครั้ง ซึ่งอาหารในช่วงเริ่มต้นของไก่เล็กนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ร่างกายของไก่มีความสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นในอนาคต
3. ควรดูแลความสะอาดของโรงเรือนไก่เล็กเป็นพิเศษ เนื่องจากไก่เล็กมีภูมิต้านทานของโรคน้อย มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อที่อาจจะทำให้ลูกไก่ตายได้ จำเป็นอย่างมากที่ต้องดูแลเรื่องน้ำที่ให้กินควรจะมีการเปลี่ยนบ่อย ๆเมื่อเห็นว่าสกปรกหรือทุกวัน โรงเรือนไม่ควรมีพื้นที่แฉะชื้นซึ่งอาจจะนำมาซึ่งโรคร้ายสำหรับลูกไก่ได้ โรงเรือนควรมีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกไม่อับชื้น แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้อากาศจากภายนอกหรือลมพัดเข้าไปในโรงเรือนเนื่องจากอาจจะนำมาซึ่งโรคภัยต่าง ๆได้
4. การให้แสงสำหรับไก่เล็กนั้น ควรเป็นเปิดไฟให้สลัว ๆ เพื่อไม่ให้ลูกไก่เดินออกไปไกลจากเครื่องกกไข่เกินไป และเครื่องกกไข่ควรเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดช่วงระยะเวลา 1-3 สัปดาห์ เพื่อให้ลูกไก่ค่อย ๆคุ้นชินกับสภาพอากาศภายนอกได้ดี
5. ทุก ๆ 1 สัปดาห์ควรมีการปรับวงล้อมเครื่องกกไข่ให้กว้างขึ้นตามความเหมาะสมของจำนวนไก่และขนาดของไก่ที่เพิ่มขึ้น พร้อมยกเครื่องกกไข่ให้สูงขึ้นและปรับอุณหภูมิให้ลดลงกว่าเดิมตามความเหมาะสม เพื่อให้ไก่ไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไป
6. ตัดปากลูกไก่เมื่ออายุประมาณ 1 สัปดาห์ โดยตัดปากบนออกประมาณ 1/3 ของปาก และจี้ปากล่างด้วยใบมีดร้อน ๆ เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกไก่ไล่จิกกันและเวลากินอาหารก็จะไม่หกหล่นอีกด้วย การตัดปากลูกไก่ต้องทำอย่างประณีตและผู้ทำควรมีความเชี่ยวชาญ เพราะหากทำไม่ดีอาจจะทำให้ลูกไก่กินน้ำและอาหารลำบากได้
7. ควรมีการฉีดวัคซีนสำหรับลูกไก่ตามกำหนด เพื่อลดการติดเชื้อโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และควรควบคุมป้องกันสัตว์อื่น ๆที่อาจจะเข้ามารบกวนภายในฟาร์มด้วย
8. เมื่อลูกไก่อายุครบ 3 สัปดาห์ ให้นำวงล้อมและเครื่องกกออก และต้องระวังอย่าให้ลูกไก่ตื่นตกใจ อาจจะทำให้ลูกไก่เครียดได้
9. การให้ลูกไก่กินกรวด กรวดมีความสำคัญยังไง? กรวดนั้นจะช่วยลูกไก่ในการบดอาหารที่ขนาดโตให้ละเอียดได้ โดยให้ลูกไก่กินกรวดเมื่ออายุ 3 สัปดาห์ ขึ้นไป โดยให้สัปดาห์ละครั้ง และครั้งละ 1/2 กิโลกรัม ต่อลูกไก่ 100 ตัว
10. ทำการช่างน้ำหนักและคัดแยกไก่เมื่ออายุได้ 6 สัปดาห์ ทำการจดบันทึกไก่ที่สมบูรณ์ ไก่ที่ไม่สมบูรณ์และไก่ที่ตาย รวมทั้งคำนวนค่าใช้จ่ายตลอดการเลี้ยงดูไก่เล็ก เพื่อเก็บเป็นสถิติในการเลี้ยงครั้งต่อ ๆไป
การเลี้ยงไก่เล็ก ถ้าเราดูแลเอาใจใส่ให้ดี ก็มีโอกาสที่ลูกไก่เหล่านี้จะเติบโตเป็นไก่รุ่นหรือไก่สาว ที่จะให้ผลผลิตไข่ออกมาให้ฟาร์มได้เป็นอย่างดี รวมทั้งถ้าไก่มีจำนวนรอดสูง ก็จะยิ่งสร้างผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

Advertisement