การดูแลไก่ในระยะของการฟักไข่

Advertisement

ไก่จะฟักไข่ในช่วงอายุประมาณ 21 – 72 สัปดาห์ ซึ่งถือเป็นช่วงที่ผู้เลี้ยงต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะไก่จะเริ่มให้ผลผลิต ถ้าการเลี้ยงดูดีก็ย่อมส่งผลในเรื่องของปริมาณและขนาดของไข่ที่ดีด้วย โดยเฉพาะไก่รุ่นที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟักไข่ในอายุประมาณ 21 สัปดาห์ สิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องคำนึงถึงมีดังนี้
1. หากจำนวนไก่เริ่มออกไข่ได้ในปริมาณ 5% ของฝูง ผู้เลี้ยงควรปรับเปลี่ยนอาหารจากไก่รุ่นเป็นสำหรับไก่ไข่
2. ปริมาณของอาหารต้องเพียงพอกับความต้องการของไก่ รวมถึงสารอาหารที่ไก่ต้องการสำหรับการออกไข่
3. ไก่ไข่มีการให้ผลผลิตที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนสูงสุดที่อายุประมาณ 25 – 30 สัปดาห์ จากนั้นก็จะค่อย ๆลดการออกไข่ลงแบบช้า ๆ
4. การเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับผู้เลี้ยงต้องทำการจดบันทึกข้อมูลการไข่ของไก่ในทุก ๆวัน เพื่อนำไปใช้สำหรับการคัดเลือกไก่ที่ไม่ออกไข่ออกจากฝูง หรือ ถ้าเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยฝูงก็ต้องจดบันทึกจำนวนไข่ทุกวันเช่นกัน เพื่อคิดเปอร์เซ็นการไข่ของฝูงทั้งหมด
5. การเก็บเกี่ยวผลผลิตไข่ไก่ ผู้เลี้ยงต้องมีความระมัดระวังในการเก็บ โดยทำการใส่ลงในแผงไข่ที่สะอาด ควรคัดแยกขนาดและความสมบูรณ์ของไข่ ในการเลี้ยงแบบปล่อยฝูงควรเก็บอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
6. ผู้เลี้ยงควรมั่นตรวจตราดูวัสดุรองพื้นทั้งบริเวณพื้น และ ในรังไข่ โดยอย่าให้มีความชื้นแฉะ หรือ สกปรก เนื่องจากอาจจะส่งผลให้ไก่เกิดโรคหรือติดเชื้อได้ง่าย
7. ผู้เลี้ยงควรดูแลเรื่องสุขภิบาลที่ดี ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรือน พร้อมทั้งกำจัดวัชพืชในบริเวณรอบโรงเรือน เพื่อป้องกันสัตว์อื่น ๆที่อาจจะเข้ามาทำร้ายไก่ไข่ได้
8. ในการเลี้ยงไก่ระยะนี้ควรมีน้ำสะอาดให้ไก่กินได้ตลอดเวลา และควรสังเกตอาการของไก่ที่ผิดปกติด เช่น อาจจะเกิดอาการเครียดหรือเจ็บป่วย ผู้เลี้ยงต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยถ้าแก้ไขเองไม่ได้ให้ปรึกษาสัตว์แพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญทันที
9. ในการให้ผลผลิตของไก่ไข่ จะออกไข่ได้นานประมาณ 52 สัปดาห์ แต่ในบางกรณีก็อาจจะออกไข่ได้นานถึง 60 สัปดาห์ ถ้าหากมีระบบการดูแลจัดการไก่ไข่ที่ดี
10. การปลดหรือยกเลิกไก่ไข่ออกไป มักจะทำเมื่อกรณีที่ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มทุน เช่น ไก่ออกไข่ต่ำกว่า 60% ของฝูงทั้งหมด

วิธีสังเกตลักษณะของไก่ที่ไข่และไก่ที่ไม่ไข่แบบง่าย ๆ

ลักษณะ ไก่กำลังไข่ ไก่ไม่ไข่
หงอน ใหญ่แดง โตเต็มที่ สดใส เล็กซีด เป็นขุยสะเก็ด
ตา กลมวาว สดใส เซื่องซึม
ขอบตา บาง ขอบขาว หนา เหลือง
ปาก ซีดแกมขาว เหลือง
แข้ง ค่อนข้างขาวและแดง เหลือง กลม เกลี้ยง
ขน ไม่เรียบ สกปรก ขนเนียนตัว หรือ หลุดร่วง
สะโพก ขนาดใหญ่ ชุ่มชื้น หดเล็ก กลมแห้ง
กระดูกเชิงกราน กว้าง 2-3 นิ้วมือ แคบกว่า 2 นิ้วมือ
Advertisement