การเลี้ยงไก่ไข่

Advertisement

การเลี้ยงไก่ไข่

ไก่ไข่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในประเทศไทยไข่ไก่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป หรือ ร้านค้าที่สั่งซื้อไข่ไก่นำไปทำอาหาร เพราะไข่ไก่ถือว่าอยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ เนื่องจากอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมายทั้งโปรตีนและเกลือแร่ ไข่ไก่ยังสามารถนำไปแปรรูป หรือจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆได้ด้วย การให้ความสำคัญในการเลี้ยงไก่ไข่จึงถือเป็นหัวใจหลักในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในประเทศ การเลี้ยงไก่ไข่มีทั้งในระดับองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก แต่ในเว็บไซด์การเลี้ยงไก่ไข่นี้ เราจะโฟกัสไปที่การเลี้ยงไก่ไข่ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้สำหรับเกษตรกรในการศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ได้

การเลี้ยงไ่ก่ไข่

การเลี้ยงไ่ก่ไข่

การเลี้ยงไก่ไข่เกษตรกรต้องใช้ขยันและอดทนในการเลี้ยงดู เนื่องจากไก่ไข่ต้องอาศัยระยะเวลาในการเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเล็กจนถึงตอนทีไ่ก่ฟักไข่ได้ โดยผู้เลี้ยงต้องดูแลรักษาความสะอาดโรงเรือนทุกวัน ฝึกเป็นคนช่างสังเกตกรณีไก่เป็นโรค จะต้องจับแยกออกทันทีเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้โรคระบาดซึ่งอาจจะถึงขั้นต้องล้มเลิกกิจการไปเลยก็ได้ จำนวนไก่กับขนาดของโรงเรือนต้องไม่คับแคบจนเกินไป อากาศควรถ่ายเทได้สะดวก ไ่ก่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ตกใจง่าย ทำเลที่ตั้งอาจจะต้องอยู่ในจุดที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด

วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ มีดังนี้
1. การกำหนดต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่
2. การเลือกพันธุ์ไก่ไข่
3. การสร้างโรงเรือนไก่ไข่
4. การเตรียมอุปรกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่
5. การให้อาหารไก่ไข่
6. การเลี้ยงดูอนุบาลไก่เล็ก
7. การดูแลไก่ในระยะฟักไข่
8. การเก็บรักษาไข่ไก่
9. การป้องกันโรคไก่ไข่

Advertisement